Jelenia Góra, dnia 2016-09-16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” informuje, że w dniu 14.09.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:

Opracowanie podziału dwóch działek geodezyjnych, na których posadowione są budynki wielolokalowe przy ul. Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Górze wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział.”

Wybranym wykonawcą została firma:

Usługi geodezyjne GEOIDA Katarzyna Krawczyk – Demczuk z Jeleniej Góry

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” serdecznie dziękujemy.

.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Arkadiusz Dacewicz