Jelenia Góra, dnia 2016-09-16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” informuje, że w dniu 14.09.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:

Wycinka 5-ciu drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Jeleniej Górze , wraz z wywózką i uporządkowaniem terenu.

Wybranym wykonawcą została firma:

ALPIN FACH Paweł Jewtuch ze Strzegomia.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” serdecznie dziękujemy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Arkadiusz Dacewicz