Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 10.10.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy, dla zadania:

„Remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”.

 

Wybraną firmą została firma:

ADLA Mariusz Włodarczyk, ul. Spółdzielcza 10 w Jeleniej Górze.

 

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękuje.