Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 10.10.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy, dla zadania:
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.”

 

Wybraną firmą została firma:

PHU* „PORTAL” Jasiński Jerzy, ul. Esperatystów 25/6 Lubań.

 

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękuje.