Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Lokalizację oraz opis poszczególnych, przeznaczonych do usunięcia drzew, obrazują poniższe mapki:

1. Usychające drzewo zlokalizowane na działce gruntu numer 43/19 przy ulicy XX-lecia w Jeleniej Górze.

2. Suchy pień drzewa zlokalizowanego na działce numer 43/12 w Jeleniej Górze, przy ulicy XX-lecia.

3. Dwa drzewa zlokalizowane na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy XX-lecia 6 i 8 w Jeleniej Górze.

4. Pięć drzew zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy XX-lecia 1,2,3 oraz Wolności 303, 305,307 i 309 w Jeleniej Górze.

5. Siedem drzew zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy Wojewódzkiej 5/4 i 5/5 w Jeleniej Górze.

6. Cztery drzewa zlokalizowane na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy Wojewódzkiej 5/1,5/2 i 5/3 w Jeleniej Górze..

7. Trzy uschnięte drzewa zlokalizowane na działce gruntu 17/12 przy ulicy Jagiellońskiej w Jeleniej Górze

8. Pięć drzew zlokaIizowanych na działce gruntu numer 19/13 przy ulicy Jagiellońskiej w Jeleniej Górze..

9. Trzy pochyłe drzewa zlokalizowane na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy Dworcowej nr 20a, 20b, 20c i 20d w Jeleniej Górze.

10. Usychające drzewo zlokalizowane na działce gruntu numer 2/12 przy ulicy Bohaterów Września 1939 roku w Jeleniej Górze.

11. Dwa drzewa zlokalizowane na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy Bohaterów Września 1939 roku nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 w Jeleniej Górze.

12. Drzewo zlokalizowane na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy Bohaterów Września 1939 roku nr 10, 12, 14 i 16 w Jeleniej Górze.

13. Uschnięte drzewo zlokalizowane na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy Bohaterów Września 1939 roku nr 1, 3, 5 i 7 w JeIeniej Górze.

14. Dwa uschnięte drzewa zlokalizowane na działce gruntu numer 13 przy ulicy Barlickiego W Jeleniej Górze.

15. Uschnięte drzewo’ zlokalizowane na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy Barlickiego nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Jeleniej Górze.

16. Żywopłot zlokalizowany na nieruchomości zabudowanej budynkami przy uIicy XX-lecia nr 4,5 i 7 w Jeleniej Górze.

Informujemy, że uwagi w powyższej sprawie można składać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 roku włącznie.