Zawiadamiamy, że w MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie o  przetargu na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.

Rewitalizacja 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego w Jeleniej Górze” wraz z niezbędnymi opracowaniami,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ, RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16.

Zainteresowane firmy zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.