Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 02.11.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Rewitalizacja 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego w Jeleniej Górze” wraz z niezbędnymi...
Continue Reading →