Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.10. 2016r. Rada Nadzorcza Spółdzielnia Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze podjęła Uchwałę Nr 25/10/2015 w sprawie podziału kosztów stałych i kosztów zmiennych w rozliczaniu opłat za c.o. zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” za okres grzewczy 2016 / 2017. Zgodnie z niniejszą uchwałą podział kosztów będzie następujący:
– udział kosztów wspólnych w kosztach zmiennych c.o. – 50 %,
– udział kosztów wspólnych w kosztach stałych c.o. – 50 %.

Treść uchwały znajduje się poniżej oraz w zakładce Menu – Pliki do pobrania.