Uprzejmie informujemy, że w MENU – Pliki do pobrania zamieściliśmy dokument – Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zarejestrowany w dniu 05.12.2016r. przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zapisy Statut obowiązują od dnia rejestracji, tj. od dnia 05.12.2016r.