Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.12.2016r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze podjęła Uchwałę Nr 54/12/2016 w sprawie zasad naliczania od dnia 01.01.2017r. czynszu netto za dzierżawę gruntu pod garażami dla członków i nie członków w Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”.

Treść uchwały zamieszczona jest pod tym linkiem: Uchwała nr 54/12/2016 Rady Nadzorczej z dnia 16.12.2016r.

 

Zgodnie z uchwałą stawki wynoszą:

– Bohaterów Września 18-20 – 2,00 zł/m2 miesięcznie;
– Bohaterów Września 22-25 – 2,30 zł/m2 miesięcznie;
– Bohaterów Września 8-9     – 2,30 zł/m2 miesięcznie;
– Bohaterów Września 7         – 2,50 zł/m2 miesięcznie;
– Barlickiego 5 (działki)            – 2,10 zł/m2 miesięcznie;
– Barlickiego 5                           – 2,90 zł/m2 miesięcznie;
– Dworcowa                               – 2,90 zł/m2 miesięcznie;
– Wolności 309, XX lecia 2       – 2,30 zł/m2 miesięcznie;
– XX lecia 3-8                             – 2,00 zł/m2 miesięcznie;
– XX lecia 9-14                           – 2,10 zł/m2 miesięcznie.

 

Stawki netto czynszu wskazane wyżej  dotyczą tylko członków Spółdzielni Mieszkaniowej „’Fampa”. Dla pozostałych dzierżawców gruntu pod garażami, którzy nie są członkami spółdzielni, będzie się doliczać dodatkowo kwotę 8.00 zł/m2 miesięcznie dzierżawionego gruntu.