Zawiadamiamy, że w miesiącach styczeń i luty 2017r. harmonogram bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA wygląda następująco:

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać  koło pojemników lub wiat śmietnikowych nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem wynikającym z harmonogramu.