Zawiadamiamy, że w MENU – Przetargi opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Wycinka drzew z frezowaniem pniaków
na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA”

Zainteresowane firmy zapraszamy do udziału w przetargu.