Uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze złożył wniosek na realizację zadania:

Zadanie nr 4.09. REMONT ULICY WOLNOŚCI WZDŁUŻ BUDYNKÓW

OD ul. WOLNOŚCI NR 307 DO ul. DWUDZIESTOLECIA NR 3.

Wniosek ten dotyczy sfinansowania zadania w całości ze środków budżetu Miasta Jeleniej Góry.

Zgodnie z harmonogramem „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok” w dniach od 20 do 27 lutego 2017r. (do godz. 10.00) odbywać się będzie głosowanie jeleniogórzan na zakwalifikowane do zrealizowania zadania. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej miasta: https://jbo.jeleniagora.pl/

W związku z tym, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA będą beneficjentami wniosku, zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na jego realizację. Zachęcamy do przekonania znajomych, aby również zagłosowali na nasz wiosek.

Do realizacji zostanie przyjęte zadanie, które uzyska
największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.

Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały  lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyła co najmniej 16. rok życia. 

Serdecznie prosimy o oddanie głosu na zadanie zgłoszone przez SM FAMPA!!!!

Osoby nie mające dostępu do internetu zapraszamy do biura Spółdzielni, gdzie z pomocą pracowników będzie można oddać głos.