Zawiadamiamy, że w MENU – Przetargi opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Dostawa i wymiana 423 szt. wodomierzy fabrycznie nowych zimnej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w dziesięciu budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”: 

Wolności 303,
Wolności 307,
Wolności 309,
Dwudziestolecia 2,
Dwudziestolecia 3,
Dwudziestolecia 4,
Dwudziestolecia 5,
Dwudziestolecia 6,
Dwudziestolecia 7,
Dwudziestolecia 8.

oraz przekazywanie odczytów w formie i terminach ustalonych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „FAMPA” w Jeleniej Górze przez okres legalizacji wodomierzy, nie krótszy niż 5 lat.

Zainteresowane firmy zapraszamy do udziału w przetargu.