Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 22.02.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na „Wycinka drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA”

Wybraną firmą została firma:

MD Property Consulting & Partners Sp. z o.o z siedzibą Stary Wołów.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.