Zamieszczamy link do Obwieszczenia Komornika Sądowego o licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Jeleniej Górze w budynku wielorodzinnym nr 11 przy ul. Barlickiego, składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC na parterze o powierzchni 38,80 m2 oraz czterech pomieszczeń gospodarczych w przyziemiu o powierzchni 21,70 m2. Razem powierzchnia wynosi 60,50 m2.

Lokal należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ”FAMPA” w Jeleniej Górze. Powyższe prawo objęte jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00068798/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 61.000,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 45.750,00 zł.

Licytacja obędzie się w dniu 23-05-2017 r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124.