Zawiadamiamy, że w MENU – Przetargi opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

,,Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze”.

Zainteresowane firmy zapraszamy do udziału w przetargu.