Zawiadamiamy, że w MENU – Przetargi opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Dobór mocy cieplnej niezbędnej do zamówienia w celu ogrzania 26 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”

Zainteresowane firmy zapraszamy do udziału w przetargu.