Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 10.04.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

Dobór mocy cieplnej, niezbędnej do zamówienia w celu ogrzania
26 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

„Certen Studio” Adriana Siegieńczuk z siedzibą w Jeleniej Górze.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.