Zawiadamiamy, że w MENU – Przetargi opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie

,,Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego kuchennego oraz łazienkowego w mieszkaniach nr 1, 4, 7 i 10, w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 5 w Jeleniej Górze”.

Zainteresowane firmy zapraszamy do udziału w przetargu.