W związku ze zgłaszaniem pytań przez część mieszkańców Spółdzielni zamieszczamy ulotkę z informacjami, jak segregować odpady: ulotka jak segregować odpady.

 Dodatkowych informacji o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Jeleniej Górze można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze przy ul. Okrzei 10 osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 75 75 49 856 (e-mail: wgok@jeleniagora.pl).