Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 12.05.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

Dostawa drzew do nasadzeń zastępczych po wyciętych drzewach na terenach zieleni Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Bolesław Łakomski z Sempolna.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.