Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 12.05.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

,,Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego kuchennego oraz łazienkowego w mieszkaniach nr 1, 4, 7 i 10, w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 5 w Jeleniej Górze”

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

Instalatorstwo sanitarne, wod. – kan., gazowe Jerzy Szaliński z Jeżowa Sudeckiego.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.