W Menu „DOTACJA DO PIECÓW„ zamieszczamy ważną informację dla wszystkich zainteresowanych, którzy wyrażają chęć likwidacji indywidualnych pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) w swoich mieszkaniach. Istnieje możliwość refundacji nawet do 70% poniesionych kosztów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
Continue Reading →