W Menu „DOTACJA DO PIECÓW zamieszczamy ważną informację dla wszystkich zainteresowanych, którzy wyrażają chęć likwidacji indywidualnych pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) w swoich mieszkaniach.

Istnieje możliwość refundacji nawet do 70% poniesionych kosztów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z okazji na dofinansowanie wymiany sposobu ogrzewania swojego mieszkania.