Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Powyższe drzewa są obumarłe – o czym stwierdza opinia dendrologiczna, według której drzewa uschły, a następnie zostały zasiedlone przez Kornika drukarza.

Informujemy, że uwagi w powyższej sprawie można zgłaszać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lipca 2017 roku włącznie.

Lokalizację oraz opis poszczególnych, przeznaczonych do usunięcia drzew, obrazuje poniższa mapka: