Podajemy do wiadomości, że od dnia 01.06.2017r. zmienił się skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze. Aktualnie Zarząd składa się z dwóch osób:

  1. Prezes Zarządu – Dariusz Gębura
  2. Z-ca Prezesa Zarządu – Arkadiusz Dacewicz.