Zawiadamiamy, że w MENU – Walne Zgromadzenia opublikowano Zawiadomienie z dnia 09 czerwca 2017r. o Walnym Zgromadzeniu uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez członków – zgodnie z art. 8(3) ust.  10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Przypominamy, że Walne Zgromadzenie...
Continue Reading →