Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” w Jeleniej Górze ogłasza przetarg ograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.


Prawo udziału w przetargu mają wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA”.

Przetarg ograniczony odbędzie się w drodze ustnej licytacji w dniu 23 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00, w biurze SM ,,FAMPA” przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Gorze.


Charakterystyka Iokalu :

ADRES: ul. Wolności 309 m. 20 w Jeleniej Gorze
1. Pokoj 1 o pow. 13,78 m2
2. 
Pokój 2 o pow. 11,89 m2
3. Kuchnia o pow 4,80 m2
4. Łazienka o pow. 3,07 m2
5. Przedpokój o pow. 2,20 m2
Razem powierzchnia lokalu: 35,74 m2
oraz pomieszczenia przynaleznego:
6. Piwnica o pow.3,10
m2

ogółem powierzchnia: 38,84 m2.
Lokal posiada balkon.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu oraz rzut lokalu znajduje się w  MENU – Przetargi.