Zawiadamiamy, że w MENU – Przetargi opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (w tym instalacji sanitarnych i elektrycznych), realizowanymi przez firmy zewnętrzne na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, na nieruchomościach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert.