Infomujemy, że w MENU – Walne Zgromadzenia opublikowano Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.