Zawiadamiamy, że w dniu 22.07.2017r. (sobota) na parkingu przy ul. Podgórzyńskiej w godz.10:00–13:00 zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Zbiórka odpadów problemowych organozowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Jeleniej Górze.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:

– leki,
– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
– detergenty,
– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
– baterie i akumulatory,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
– urządzenia zawierające freony,
– lampy fluorescencyjne,
– opady zawierające rtęć,
– oleje i tłuszcze jadalne.

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa należy okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. zawiadomienie o wysokości opłat za lokal, kopię deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub umowę najmu lokalu.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.