Zawiadamiamy, że w dniu 27-06-2017r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, której skład osobowy na kadencję 2017r.-2020r. został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 24.06.2017r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco: Prezydium Rady Nadzorczej: –...
Continue Reading →