Zawiadamiamy, że w dniu 27-06-2017r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, której skład osobowy na kadencję 2017r.-2020r. został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 24.06.2017r.

Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco:

Prezydium Rady Nadzorczej:

– Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Jadwiga Pietroń-Zaremba
– Zastępcca Przewodniczącej – Danuta Mrozik
– Sekretarz Rady Nadzorczej – Magdalena Simlat
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wojciech Poczynek

Członkowie Rady Nadzorczej:

– Dariusz Kołodyński – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
– Andrzej Szramik
– Wojciech Janik.