Od dnia 26. października 2020 zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa mieszkańców > więcej informacji
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

Monthly Archives: Lipiec 2017

Zawiadamiamy, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 21.07.2017r. zarejestrował Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24.06.2017r. Jego treść znajduje się w MENU Pliki do...
Continue Reading →
Informujemy, że w MENU LICYTACJE zamieszczamy Obwieszczenie o licytacji  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 7 znajdującego się na parterze w budynku przy ul. Barlickiego 11 w Jeleniej Górze. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 99.200,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości...
Continue Reading →
ZAWIADAMIAMY Państwa, że z uwagi na sezon urlopowy, w dniach od 07 do 18 sierpnia 2017 roku nie będzie możliwości uzyskania ze Spółdzielni zaświadczeń oraz innych dokumentów wymagających podpisu dwóch członków Zarządu. Osoby, które noszą się z zamiarem sprzedaży –...
Continue Reading →
Jelenia Góra, dnia 13 lipca 2017 roku                                                                  ...
Continue Reading →
Zawiadamiamy, że w MENU – Przetargi opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: ,,Wymiana pionów i poziomów zimnej wody w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze” Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert....
Continue Reading →