Uprzejmie informujemy, że w MENU Walne Zgromadzenia zamieszczono informację o przyjętych i odrzuconych uchwałach w trakcie obrad dwóch Walnych Zgromadzeń Członków, które odbyły się w dniu 24-06-2017 od godziny 14.00 i 20.00 w II terminie.