Zawiadamiamy, że w MENU – Przetargi opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

,,Wymiana pionów i poziomów zimnej wody w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze”

Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.