Informujemy, że w MENU LICYTACJE zamieszczamy Obwieszczenie o licytacji  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 7 znajdującego się na parterze w budynku przy ul. Barlickiego 11 w Jeleniej Górze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 99.200,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 74.400,00 zł.
Licytacja odbędzie się w dniu 30.10.2017 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 121.