Zawiadamiamy, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 21.07.2017r. zarejestrował Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24.06.2017r.

Jego treść znajduje się w MENU Pliki do pobrania.