Zawiadamiamy, że w MENU – Przetargi opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Wykonanie kontroli okresowej – badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 2) ustawy Prawo budowlane.

Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.