Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 21.08.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

„Wykonanie kontroli okresowej – badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 2) ustawy Prawo budowlane.”

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

„Firma Usługowa El Mar Koczorowski Marek” z Gryfowa Śląskiego.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.