Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 21.08.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

„Wykonywanie corocznej kontroli okresowej instalacji gazowej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 1) lit.c) ustawy Prawo budowlane.”

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

„Dziecięca Kraina Marek Domachowski” z Jeleniej Góry.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.