Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie  dwóch drzew, zlokalizowanych na działce nr 43/20 przy budynku Dwudziestolecia 12 w Jeleniej Górze.

Lokalizację drzew, którego dotyczy niniejsza informacja, obrazuje mapka. Informujemy, że uwagi w powyższej sprawie mogą Państwo zgłaszać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w terminie do dnia 15 października 2017 roku włącznie.