Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 25.09.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku nr 11 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze”.

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

„Szaliński Jerzy Instalatorstwo Sanitarne Gaz. i CO” z Jeżowa Sudeckiego.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.