Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 25-28.09.2017r. miały miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

„Wycinka 26 świerków pospolitych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA z zabraniem drzew w rozliczeniu”.

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

ALPIN FACH ALEKSANDRA MICHAŁEK” ze Strzegomia.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.