W zakładce MENU Uchwały RN opublikowano uchwały Rady Nadzorczej dot. zmiany stawek za używanie lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach (grupach), garaży do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz uchwały zmieniające stawki opłat za dzierżawę gruntu pod garażami.