W zakładce MENU Uchwały Zarządu opublikowano uchwały dot. zmiany stawek za używanie lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach (grupach) oraz uchwały zmieniające stawki opłat za dzierżawę gruntu pod garażami i innymi obiektami.