Zawiadamiamy, że w MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie na zadanie p.t.

„Przygotowanie projektu do konkursu:

Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zainteresowane firmy zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.