Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 12-15.01.2018r. miały miejsce posiedzenia Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie zadania:

,,Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego łazienkowo-kuchennego w mieszkaniach nr 2, 5, 8 i 11, w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 4 w Jeleniej Górze”.

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

Szaliński Jerzy Instalatorstwo Sanitarne Gaz. i CO z Jeżowa Sudeckiego.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.