Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wnioski o wydanie zezwolenia na  usunięcie  drzew, zlokalizowanych na działkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Lokalizację drzew, których dotyczą niniejsze informacje, obrazują poniższe mapki w formacie PDF:

Informacja o usunięciu trzech drzew – zlokalizowanych przed budynkiem Bohaterów Września 14 w Jeleniej Górze;

Informacja o usunięciu trzech drzew – zlokalizowanych na nieruchomości Hirszfelda 9;

Informacja o usunięciu trzech drzew – dwóch głogów przed budynkiem Barlickiego 11 oraz głogu zlokalizowanego przy wejściu do budynku Barlickiego 8;

Informacja o usunięciu ośmiu drzew – zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej budynkami Dwudziestolecia 1, 2, 3 oraz Wolności 303, 305, 307, 309;

Informacja o usunięciu dwóch drzew – klonów zlokalizowanych przed budynkiem Bohaterów Września 20 w Jeleniej Górze;

Informacja o usunięciu złamanego przez wiatr drzewa zlokalizowanego na dz 2/12;

Informacja o usunięciu drzewa – zlokalizowanego na działce nr 43/17 przy ul. Dwudziestolecia;

Informacja o usunięciu drzewa – zlokalizowanego na dz 2/4;

Informacja o usunięciu drzew – dwóch świerków rosnących między budynkami nr 2 i 15 Bohaterów Września;

Informacja o usunięciu czterech drzew-świerków przy budynku Barlickiego 2 w Jeleniej Górze.

Informujemy, że uwagi w powyższej sprawie mogą Państwo zgłaszać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w terminie do dnia 26 marca 2018 roku włącznie.